Fremtidens brannsikkerhet

Publisert

Person på foredragsscenen. Foto.

Bilde fra Sprinklerkonferansen. Foto: FG.

Velfungerende sprinkleranlegg er en viktig del av fremtidens brannsikkerhet. Nesten 300 fagfolk fra inn- og utland møttes på Gardermoen tidligere i vår.

Rekordmange deltagere og 22 utstillere var på plass på FG Skadeteknikks viktigste arrangement, Sprinklerkonferansen.

Krav til brannsikring

Det har vært en stor utvikling i krav til brannsikkerheten de siste 40 årene – både for slokkeanlegg og brannvarslingsanlegg. Forskjellige typer bygg krever ulike sikkerhetsstrategier. På konferansen ble en rekke brannsikkerhetsutfordringer i ulike sektorer belyst, som bolig, industri, helsevesen og transport.

Sprinkleranlegg kan redde liv og helse, og også spare både samfunnet og forsikringsselskapene for store beløp. Mens svikt i disse anleggene kan få store negative konsekvenser.

– Med stadig mer komplekse bygningsstrukturer er behovet for effektive og pålitelige sprinklersystemer større enn noensinne, sier fagsjef i FG, Håvard Grønstad.

Nye teknologiske løsninger

Ny teknologi fikk stor plass på Sprinklerkonferansen. Det utvikles og testes nye løsninger som forbedrer sprinklersystemene. Sensorteknologi blir også stadig mer aktuelt fremover.

– Det er viktig med innovasjon og samarbeid for å møte fremtidens utfordringer på brannfeltet. Teknologi spiller en stadig viktigere rolle i brannsikkerhetsarbeidet, sier Grønstad.

Mer opplæring i sprinklerfaget

Sprinklerfaget har blitt en del av lærerplanen for videregående utdanning av rørleggere, og det er også utviklet et eget kurs for kontrollører.

Kontrollørene blir i tillegg innkalt til en årlig fagsamling i regi av FG kontroll, som er forsikringsbransjens felles kontrollsystem for slike anlegg.

Om FG

FG Skadeteknikk er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. FG står for Forsikringsgodkjent.