Bli medlem

Vårt medlemsarbeid dekker områder innenfor brann, vann, bil og motor, yrkesskader, naturskader mv.

I felleskap gjør vi tiltak som skal redusere kriminalitet og skadeomfang for personer og gjenstander. Organisasjonen støtter sine medlemmer med å forenkle, rasjonalisere og effektivisere oppgaver, og med å oppfylle eksisterende og nye bransjekrav ved å fremme bruk av gode digitale fellesløsninger. 

Hvorfor bli medlem? 

Forsikringsbransjen i Norge har gjennom de siste årtier blitt stadig mer digitalisert. Finans Norge Forsikringsdrift har en viktig rolle i å legge til rette for samarbeid og utvikling av en effektiv infrastruktur. Som medlemsselskap får du mulighet til å delta i denne utviklingen.

Verden ser et klima i endring. Forsikringsbransjen vil fremover være en viktig bidragsyter for en bærekraftig utvikling. Sammen med våre medlemmer bidrar vi til dette ved å tilby felles infrastruktur og tjenester for skadeforebygging og bærekraftig gjenbruk.  

Hvem kan bli medlem? 

Skade-, pensjons- og livsforsikringsselskaper som utøver virksomhet i Norge, og som er medlemmer i Finans Norge, kan også bli medlem i Finans Norge Forsikringsdrift. 

Tilknytning til organisasjonens aktiviteter er i henhold til Regler for fastsettelse av kontingent, systemtilganger og prosjektdeltakelse i Finans Norge Forsikringsdrift. For medlemskap i FNF må selskapet inneha medlemskap i Finans Norge. For mer informasjon om hvem som kan bli medlem mm. Les mer i våre vedtekter.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du vurderer medlemskap!

  • Kristine Kvakkestad Ødegård
  • Jurist
Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Ståle Solem Ingebrigtsen
  • Administrerende direktør
  • Pressebilder