Om Finans Norge Forsikringsdrift

Forsikringsdrift

Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) er en organisasjon som utvikler og forvalter gode digitale løsninger, tjenester, infrastruktur, retningslinjer og standarder for bransjen.

Vi er en næringslivsorganisasjon med medlemmer fra skade-, pensjons- og livsforsikringsselskaper med virksomhet i Norge. Vi ivaretar en rekke av medlemmenes interesser, som flere lovpålagte oppgaver og oppgaver som best kan løses i fellesskap.

Sammen med Norsk Naturskadepool og Trafikkforsikringsforeningen er vi i underkant av 80 medarbeidere i et stort og kompetent fagmiljø med mange ulike arbeidsoppgaver. Les mer om våre fagområder og systemer

Finans Norge er den viktigste strategiske samarbeidspartneren for oss. Gjennom et godt samarbeid skal vi skape merverdier og synergier for våre medlemmer. Sammen skal vi legge grunnlaget for gode løsninger til fordel for både bransjen og samfunnet. 

Om FNF-alliansen

Finans Norge Forsikringsdrift har i tillegg en rekke tilknyttede selvstendige virksomheter organisert under en felles ledelse i det vi kaller FNF-alliansen.

Alle virksomhetene har valgte styrer, vedtekter, årsmøter og drives som egne uavhengige organisasjoner, men med én felles ledelse. Kompetanse og ressurser benyttes på tvers i alliansen.

Virksomhetene som er organisert sammen i FNF-alliansen består av tre lovpålagte ordninger, to aksjeselskaper og tre foreninger:

  • Trafikkforsikringsforeningen (TFF), lovpålagt ordning
  • Norsk Naturskadepool, lovpålagt ordning
  • Panthavergarantipoolen
  • Norsk Pensjon AS
  • Pensjonskontoregisteret AS
  • Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF), lovpålagt ordning
  • Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFAR)

Virksomhetene støttes med administrative tjenester, kommunikasjon og IT-forvaltning hos Forsikringsdrift. 

Jobb i Forsikringsdrift

Vi er stadig på jakt etter nye folk. Her kan du møte noen av dem som allerede jobber hos oss.