Styrer og utvalg

Medlemmene i Finans Norge Forsikringsdrift utformer organisasjonens drift gjennom deltakelse i de ulike styrer og utvalg som er etablert for de forskjellige fagområdene som Finans Norge Forsikringsdrift dekker.

Styrer og utvalg i Forsikringsdrift

Styret i Finans Norge Forsikringsdrift

Lars Kirkbakk, leder    Gjensidige Forsikring   
Glenn H. Olsen If Skadeforsikring
Steffen Gjørva Tryg Forsikring
Wenche Seljeseth Sparebank1 Forsikring
Marianne Sundvall Fremtind Forsikring
Fredrik Messel Protector Forsikring
Stefi Kierulf Prytz Finans Norge 
   
Styresekretær  
Cecilie Næss Ertresvåg Finans Norge Forsikringsdrift

Fagutvalg bilskade

Geir Larsen, leder Fremtind Forsikring
Trond Austli If Skadeforsikring
Simen Wettre Brønner Tryg Forsikring
John Sønsteli Gjensidige Forsikring
Rune Haugrud Eika Skadeforsikring
Ronny Wang Johannessen Storebrand
Hovedsekretær

Solum, Arne

 

Fagutvalg bygning

 

Fredrik Messe, leder Protector
Roger Strand, nestleder Fremtind
Arild Gunnar Tømte Gjensidige
Roar Schie Tryg
Olav Kjærland KLP Skadeforsikring
Jens Jensen Frende
Trond Anders Fossum Eika
Svein Arne Aas If
Utvalgsansvarlig

Bjerke, Hildegunn

Fagutvalg FNF-Helsenett

 

Margrethe Aflangrud, leder IF
Terje Rustad Fremtind
Erik Werner Wollan Gjensidige
Agathe Berge Gundersen Tryg
Jon Ørstavik Norsk Forening for allmennmedisin
Marte Kvittum Tangen Norsk Forening for allmennmedisin
Trond Tørstad FNF

 

Sekretær: Truls Glenne

Fagutvalg IT

 

Kjell Rune Tveita, leder If
Roar Skorge, nestleder Fremtind
Marit Sælemyr Tryg
Merete Bratland Sparebank 1 Forsikring
Marius Austnes Protector
Jan Østerhus Gjensidige

Fagutvalg kriminalitet forsikring (FKF)

Vera Sønsthagen, leder

Gjensidige

Lisa Cathrin Olsen, nestleder

Fremtind

Andreas Jacobsen

Storebrand

Simon Elgen

If

Stig Amundsen

DNB liv

Rune Skare

Tryg

Didrik Bloch Haugland

Nordea liv

Sten Floor Nilson

Eika

Tore Sætrum

Frende

Thomas Nielsen

KLP

Eivind Wentzel Grande

Protector

 
Utvalgsansvarlig

Bjerke, Harald

Mehus, Kjersti

 

Fagutvalg reiseskade

Fagstyre reiseforsikring er besluttet organisert innunder Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) sitt styre og administrasjon.

Formålet med Fagstyre reiseskade er å finne felles løsninger for forsikringsnæringen knyttet til reiseforsikring. Dette kan være knyttet både til samspillet med eksterne aktører, men også for å løse problemstillinger knyttet til arbeideidet med å digitalisere og forenkle behandlingen av regresshåndtering ved reiseforsikringsskader.

Hege Saltboden Karlsen Gjensidige Forsikring
Cathrin Wester-Kyrre If Forsikring
Erik Hunges Tryg Forsikring   
Marianne Sjøseth Fremtind Forsikring
Petter Lassen Frende Forsikring
Anita Tomter Eika Forsikring
   
Sekretær  
Maria Lewis Finans Norge Forsikringsdrift

 

Fagutvalg restverdiredning

Thorbjørn Hitland, leder Tryg Forsikring
Per Christian Lygård, nestleder Gjensidige Forsikring
Johan Lunde Wilmann If Skadeforsikring
Alex Wold Fremtind Forsikring
Even Nikolai Kjensbekk Storebrand Forsikring
Janicke Larsen Brannsjefens representant 
Ida Kristin Hasli Representant for mannskapene
Hovedsekretær

Lauritzen, Jens Erik

 

Fagutvalg Selskapsbytte

 

Aleksander Nyland, leder

Storebrand

Camilla Trøen Skeie, nestleder

Fremtind

Cecilie Bjelland

Tryg

Ole Gunnas Skotsvær

KLP

Torstein Langerød

IF

Kristina Olafsen

Gjensidige

Sekretær: Knut Todal

 

 

 

Fagutvalg Trafikkansvar

Styret

 

Lise Nordstrøm, leder

Tryg

Ketil Haugen, nestleder If
Utvalgssekretær

 

Rebecca Bruun

Finans Norge Forsikringsdrift

Nemnda for helsevurdering

Forsikringsfaglige representanter
Hilde Marie Jarnøy          Eika Forsikring
Hanne Gjone, leder   Gjensidige Forsikring
Anita Wethal Nystøyl    Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge
Torbjørn Dahl If Skadeforsikring
Hilde Bjørgen DNB Livsforsikring
Silje Borge-Eikli KLP Skadeforsikring
Trude Klyve Fremtind Forsikring
Magnhild Kvalnes Tryg Forsikring
Kjersti Bjørkhaug Frende Forsikring
Mari Haugen Almås Storebrand Livsforsikring
Maria Therese Martinsen Jernbanepersonalets bank og forsikring
Nina Jansen Wannerstedt Landkreditt Forsikring
Ansvarlige i Finans Norge Forsikringsdrift

Blaasaas, Karl Gerhard

Hammer, Turid

 

 

Styrer og utvalg i FNF-alliansen

Under arbeid.

Styret i Norsk Naturskadepool

Styremedlem

Selskap

Personlig varamedlem

Selskap

Marianne Sundvall, leder

Fremtind Forsikring AS

Roger Strand

Fremtind Forsikring AS

Glenn Olsen, nestleder

If Skadeforsikring nuf

Svein Arne Aas

If Skadeforsikring nuf

Jostein Damminger

Tryg Forsikring

Trond Valdersnes

Tryg Forsikring

Øyvind Skallerud

Gjensidige Forsikring ASA

Truls Erik Aasen

Gjensidige Forsikring ASA

Odd Arne Hoel

KLP Skadeforsikring AS

Øivind Huse

Storebrand Forsikring AS

Hans Olav Høiby

Eika Gruppen AS

Tor Olav Langeland

Frende Forsikring

Fredrik Øyan

Protector Forsikring ASA

Merete Bernau

Landkreditt

Andreas Peterson Warren

Finans Norge

Kari Mørk

Finans Norge

Styresekretær

Folkvord, Synnøve Bjerved

Styret i Panthavergarantipoolen

Jostein Kalvenes, leder

Tryg Forsikrings

Benedicte Alva Wilmelsen

IF Skadeforsikrings NUF

Alex Wold

Fremtind Forsikring AS

Anja Livgard Larsen

Gjensidige Forsikrings ASA

 

 

Fagutvalg takst og indeks

Ståle Bakke Trodahl, leder Eika Forsikring
Marius Mikkelsen Gjensidige Forsikring
Ina Vilde Løken If Skadeforsikring
Lars Marthinsen Fremtind Forsikring
Jan Erik Troye Larsen Tryg Forsikring
Steinar Eriksen Jernbanepersonalets Forsikring
Ole F. L. Haug Protector Forsikring ASA
Sekretærer

Steinwagner-Bublitz, Sylvia Ulrike

Andersen, Lise Cathrine