Jobbe hos oss

I Finans Norge Forsikringsdrift får du jobbet i en næringsorganisasjon med høy kompetanse. Vi tilbyr spennende og mangfoldige arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.

Vi er stolte av å være en arbeidsplass som vektlegger kontinuerlig kompetanseutvikling, både personlig og faglig. Det er av stor betydning for oss å gi våre ansatte mulighet til å tilegne seg ny kunnskap.

I Finans Norge Forsikringsdrift ønsker vi å oppnå resultater gjennom arbeid av høy kvalitet i et trygt arbeidsmiljø preget av respekt og omtanke for hverandre. Sammen har vi utformet fire kjerneverdier som gjenspeiler vår kultur og identitet, og viser vei for vår videre utvikling.

Ønsker du å jobbe hos oss?

Se ledige stillinger:

Finans Norge Forsikringsdrift (Finn.no)

 

Våre verdier

Kunnskap: Vi er nysgjerrige og søker stadig ny kunnskap. Vi holder oss relevante og er tilpasningsdyktige.  Vi deler kunnskap med hverandre, våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Trygghet: Vi er en pålitelig partner som skaper trygghet for våre medlemmer gjennom faglig dyktighet, integritet og profesjonalitet. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og er en trygg og stabil arbeidsplass preget av tillit og åpenhet.

Samarbeid: Vi samarbeider for å oppnå felles mål. Vi har åpen kommunikasjon og tar imot ideer på en respektfull måte. Vi har tett dialog med medlemmene, for å få innsikt, forstå og imøtekomme deres behov.

Verdiskaping: Vi skaper verdi for våre medlemmer ved å støtte dem med forenkling, effektivisering og standardisering. Vi møter både eksisterende og fremtidige bransjekrav ved å fremme bruk av gode felles løsninger.

Vi ivaretar våre ansatte og tilbyr en rekke goder som er tilpasset ulike livsfaser.

Våre goder inkluderer

  • Fleksible arbeidstidsordninger og sommertid
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Årlig helseundersøkelse
  • Gode muligheter for kompetanseutvikling
  • Tilgang på bedriftshytte i Sande
  • Jevnlige sosiale aktiviteter

Hva sier våre ansatte

Her kan du møte noen av våre medarbeidere for å se hva de jobber med, og få et innblikk i Finans Norge Forsikringsdrift som arbeidsplass.  

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Motta vårt nyhetsbrev

Finans Norge Forsikringsdrift sender nyhetsbrev 4-5 ganger i året med viktige nyheter for forsikringsbransjen.