Bli bedre kjent med Espen!

Bilde av Espen som er ansatt i Finans Norge Forsikrinsgdrift. Foto.

Navn: Espen Navrud

Stilling: Rådgiver/analytiker 

Organisasjon: Finans Norge Forsikringsdrift

Hvorfor ønsket du å jobbe i Finans Norge Forsikringsdrift?

Jeg ønsket å jobbe i Finans Norge Forsikringsdrift fordi det var relevant for studiet jeg gikk. Her fikk jeg mulighet til å jobbe med spennende data og flinke folk. I tillegg hadde jeg hørt mye bra om organisasjonen og arbeidsmiljøet. 

I Finans Norge Forsikringsdrift får man jobbet med mange spennende arbeidsoppgaver, og det er mulighet for kompetanseutvikling. I tillegg får jeg jobbet med kollegaer som har høy kompetanse, noe jeg syns er veldig lærerikt.

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg?

Arbeidsdagene er veldig varierte, men i all hovedsak handler det om å samle, behandle og analysere data fra medlemsselskapene for å produsere statistikker og lage grunnlag for faktabaserte argumentasjoner for bransjen. Andre dager kan det være å arbeide på et prosjekt, forberedelser til fagutvalg, og bidra til å lage rapporter.

Sparring med kunnskapsrike kollegaer gjør arbeidsdagene innholdsrike.

Nevn tre ting som er spesielt bra med å jobbe i Finans Norge Forsikringsdrift?

  • Spennende og mangfoldige arbeidsoppgaver
  • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
  • Fleksibilitet med stor mulighet til å påvirke arbeidshverdagen