Bli bedre kjent med Håvard!

Bilde av Håvard som er ansatt i Finans Norge.

Navn: Håvard Grønstad
Stilling: Fagsjef, FG
Organisasjon: Finans Norge Forsikringsdrift

Hvorfor ønsket du å jobbe i Finans Norge Forsikringsdrift?

Jeg kjente meget godt til FG og Finans Norge gjennom mange år med relasjoner og samarbeid. Jeg har et stort bransjerelatert kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt, og FG- Skadeteknikk med Finans Norge Forsikringsdrift har en posisjon som gjør at man får stor påvirkningskraft. Etter mange år «på den andre siden av bordet» virket det som en stor utfordring å kunne påvirke FG systemet med en kompetanse som hele fagfeltet etterspurte.

Det å kunne delta internasjonalt og være direkte involvert i teknikken og beslutningsprosessene var også en faktor av betydning.

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut for deg?

Veldig variert. Vi får mange henvendelser og tekniske spørsmål fra aktører i byggeprosjekter, driftere og eiere av bygg, kontrollører, standardisering, myndigheter, forsikring etc. – så dagen starter alltid med å svare ut innkommende e-poster. Ofte følger det på med møter som er deltagelse i komité arbeid, konkrete arbeidsgrupper i prosjekter, og deltagelse i ulike fora hvor FG forventes å kunne bidra eller ha en stemme. Før Korona epidemien var det relativt stor reiseaktivitet, spesielt i forbindelse med standardiseringsarbeidet ute i Europa. Ingen dag er helt lik heldigvis, så svært variert.

Nevn 3 ting som er spesielt bra med å jobbe i Finans Norge Forsikringsdrift?

  • Frihet under ansvar med kollegial støtte
  • Stor påvirkningskraft og et arbeide som utgjør en forskjell for mange som jobber med skadeforebygging
  • Fleksibilitet med store muligheter for å kunne utvikle og realisere idéer