FOSS - Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) er et register inneholdende opplysninger fra forsikringsselskapet, som dette har mottatt ifm. ordinær skaderegistrering i eget selskap.

Registeret gir en oversikt over antall tilfeller forsikringstakeren har brukt forsikringen. FOSS har til formål å effektivisere skadeforsikringsselskapenes saksbehandling i arbeidet med å forhindre og begrense forsikringssvindel.

Når et skadetilfelle meldes til forsikringsselskapet, vil saksbehandler registrere skaden til FOSS, samtidig med ordinær skaderegistrering i eget selskap.

Registrets innhold

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister inneholder følgende informasjon:

  • Kundens skadenummer
  • Kundens fødselsnummer/foretaksnummer
  • Registreringsdato
  • Skadedato
  • Bransje (for eksempel motorvogn)
  • Skadetype (for eksempel tyveri)
  • Forsikringsselskap
  • Saksbehandlers identitet.

Bruk av registret

Dersom kunden tidligere har hatt en skade i det aktuelle selskapet, eller i et annet selskap som er medlem i Finans Norge, får saksbehandler tilgang til kundens skadehistorikk.

Saksbehandleren vurderer om skadehistorikken i FOSS er av betydning for den videre behandlingen av skadesaken,

Fem meldte skader innen forskjellige forsikringsbransjer i løpet av fem år vil mest sannsynlig ikke berettige mistanke om uregelmessigheter. Ti meldte skader innen verdisakforsikring, hos fem ulike selskap løpet av fem år, vil på den annen side mest sannsynlig resultere i at saken vurderes nøye.

Saksbehandleren vil først sjekke i eget forsikringsselskap, og eventuelt ta kontakt med tidligere saksbehandlere.

Innsynsrett

Du har rett til innsyn i personopplysninger som er registrert om deg.

I personvernerklæringen for dette registeret finner du informasjon om hvordan du går fram for å kreve innsyn.

Varslingsplikt

Forsikringsselskapene har i sine forsikringsavtaler gjort kunden oppmerksom på at skader blir registrert i et felles register. Kunden blir også gjort spesielt oppmerksom på dette i forbindelse med at en ny skade blir lagt inn i registeret.

Begrensninger i bruken

Registeret er ikke tillatt brukt i salgsøyemed. 

Kontakt oss

FOSS driftes av Finans Norge Forsikringsdrift. Kontakt oss på