Når reiseregningen skal fordeles

Publisert

To hender som holder på reisesymboler. Foto:

Foto: Nirusmee/Adobe Stock.

Finans Norge Forsikringsdrift lanserer en ny digital løsning som effektivt fordeler erstatningsutgiftene mellom forsikringsselskapene ved behov i reiseforsikringssaker.

Reisehub-løsningen er et nytt verktøy som effektivt hjelper forsikringsselskapene med å dele informasjon om reiseskadene når kunden er dekket i flere selskap. Når kundene, slik de skal, melder reiseskaden sin inn til ett forsikringsselskap og får erstatning, hender det allikevel at flere selskap er involvert og fordeler utgifter seg imellom i etterkant.  

Løsningen, som er utviklet av Finans Norge Forsikringsdrift, bidrar til raskere og mer presis skadehåndtering i forsikringsselskapene. 

Det er enkelt og sikkert for forsikringsselskapene å utveksle data gjennom det nye systemet. Ved å bruke løsningen reduserer selskapene administrativt arbeid, unngår dobbeltregistreringer og øker nøyaktigheten i skadehåndteringen. Løsningen er brukervennlig, og består av en kostnadskalkulator som beregner fordeling og regress mellom selskapene 

En etterlengtet digital løsning  

Det er forsikringsselskapene som har etterspurt en mer effektiv løsning for kommunikasjon og oppgjør mellom selskapene. Forsikringsselskapene har bidratt både med krav og utforming av løsningen.  

–Plattformen har vært i drift i to måneder og er godt mottatt og aktivt brukt av selskapene. Vi håper at enda flere selskap vil koble seg på løsningen, sier systemeier Bente Rode Liseth.  

For mer informasjon, besøk Reisehub. 

 

  • Bente Rode Liseth
  • Systemeier i Reisehub