FNF-Helsenett

FNF-Helsenettløsningen er utviklet i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin.

Andre bidragsytere og samarbeidspartnere i løsningen er Norsk Helsenett, MediLink Software AS og tidligere tre store leverandører av Elektronisk Pasient Journal (EPJ).

Om FNF-Helsenett

FNF-Helsenett innhenter elektroniske forsikringserklæringer fra legene gjennom journalsystemet til legen. 

Bruk av FNF-Helsenettløsningene vil komme pasient/forsikringstaker til gode ved at fastlegene får mulighetene til å svare raskere og sikrere på forespørsler fra forsikringsselskapene.

Løsningen tilfredsstiller kravene i gjeldende lovverk som Normen (Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren) og gjeldende personvernforordning.

Foreløpig dekker løsningen områdene skade/sykdom, nytegning og uføre/pensjon.

Mindre intern ressursbruk

Gjennom en slik felles og standardisert løsning kan fastlegene svare raskere og sikrere på forespørsler fra forsikringsselskapene.

Forsikringsselskapene får raskere og mer presise svar på sine forespørsler, samt økt effektivitet i intern saksgang.

Bruk av FNF-Helsenettløsningen gjør at pasientene/forsikringskundene får raskere tilbakemelding ved skadeoppgjør, pensjon og kjøp av ny forsikring.